Algemene informatie

Karakteristiek

De kleine zaalkerk dateert waarschijnlijk van de 13e eeuw, maar is in 1775 grondig verbouwd. Boven de ingang van de toren herinnert een grote gedenksteen hieraan. De gebrandschilderde ramen zijn in 1937 geplaatst. Het gaaf bewaarde interieur bezit een rococo preekstoel uit 1775. Ook de banken, het doophek en avondmaalstafel dateren uit de tweede helft van de 18e eeuw. Van iets latere datum is het orgel; deze is in 1830 door N.A. Lohman gebouwd. De westtoren is in 1662 gebouwd, het bovengedeelte en de spits zijn van 1848. De toren stond oorspronkelijk los van de kerk, maar is later met de kerk verbonden. Twee luidklokken hangen in de toren: een uit 1709 en een nieuwe uit 1985 als vervanging van de oudere en gescheurde klok uit 1538.

Gebruik

De kerk wordt drie keer per jaar door een kerkelijke gemeente gebruikt, maar heeft ook een multifunctionele bestemming. Ze biedt plaats voor diverse activiteiten waaronder exposities en muzikale evenementen.